Zeszyt 26/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki

Przestrzenny model panelowy efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych w Polsce

***

Spatial panel data model of external effects of industrial clusters in Poland

Abstract
The paper presents the research of external effects of industrial clusters in Polish regions. We implemented methodology of spatial panel data models. We described problems connected with using spatial panels and presented models with different structures of spatial dependence. We proposed composite index to measure existence and strength of clusters in regions. The estimation results presented in the empirical part of paper showed that clusters functioning in the region have significant positive influence on real GPD per capita in that region.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 26

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671