Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maria Karlińska, Robert Rudowski

Teleradiologia jako narzędzie do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury ochrony zdrowia

***

Teleradiology as a tool for more effective use of health care infrastructure

Abstract
The paper elucidates the issue of development of telemedicine services accessible for local communities. The actual data of public statistics is taken into consideration. The growing inequality between the number of image laboratories and CT scanners on one side and the number of radiologists on the other is clearly visible. It seems that in such situation the implementation of telemedicine services is a natural solution for increasing effectiveness of the health care system.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671