Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Ameljańczyk, Tomasz Ameljańczyk

System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego zagrożeń

***

Monitoring system of the state health security and its threats

Abstract
This paper analyzes the concept of citizens’ health security in the wider context of national security. Proposes measurable indicators o quality and safety of citizens’ health, as well as indicators of the degree of security threats. Such a system allows you to make many of the qualitive analysis of the effects of decisions on the health protection, as well as carrying out computers of the effects of planned activities.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671