Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Stefan Rozmus

Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian

***

Basic Operations of a Bitemporal Database Ensuring the Integrity of the Database with a Full History of Changes

Abstract
Maintaining the integrity of bitemporal databases is a very complex task. Database management systems have different support capabilities, but they do not always meet the needs of databases with a full history of changes. The purpose of this paper is to present the nature of basic bitemporal operations ensuring the integrity of a bitemporal database with a full history of changes.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo