Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Waldemar Kozłowski

Ocena społeczna inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego w świetle danych statystyki publicznej

***

Social Assessment of Infrastructure Investment on the Example of the District of Olsztyn in Public Statistics

Abstract
The present article covers the issues related to the evaluation of effectiveness of infrastructure investments. Infrastructure is one of the key elements of the social system and its mission is to provide basic conditions for the development of other subsystems. The social assessment of infrastructure investments is, therefore, one of the most important assessment methods. Social assessment identifies and measures the effects of infrastructure investments in the social sphere. The method can be used both at the planning stage and in the operation of the infrastructure investment.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo