Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Goliński

Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy – różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?

***

Digital Economy, Information Economy, Knowledge-Based Economy: Different Definitions of the Same Phenomena or Similar Concepts Defining Different Phenomena?

Abstract
The goal of this article is to facilitate the questions whether the concepts mentioned in the title, frequently used over the last decades, mean the same or indicate different phenomena and processes. An attempt to analyse these terms and to create a new definition of the digital economy will be undertaken.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo