Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Philippe Burny, Benon Gaziński, Lech Nieżurawski, Czesław Sobków

Dynamika wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej

***

Dynamics of the Implementation of the Concept of Sustainable Development in the European Union Countries

Abstract
The first part of this paper presents an outline of the concept of sustainable development and its importance in the European Union’s socio-economic development strategy. The sustainable development indicator system, adopted in the European Union, is then discussed. On this basis, using Eurostat database, an analysis of data characterizing the state of sustainable development in the Member States, including Poland, was carried out. This assessment has enabled to rank Member Countries in terms of the level of implementation of sustainable development.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo