Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bernard F. Kubiak

Outsourcing informatyczny w formułowaniu i realizacji strategii informatyzacji organizacji

***

IT Outsourcing in Aligning and Implementing an Appropriate and Competitive Strategy of Company Informatization

Abstract
In this paper nature, scope and classification of IT Outsourcing groups are described. On the basis of these assumptions the relationship concept among insourcing and outsourcing and the author’s product and IT services model is proposed. The last part refers to the monitoring and evaluation of outsourcing contract co-operation and re-negotiation. In addition, the strategic advantages and threats of IT outsourcing are identified.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo