Zeszyt 27/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Decewicz

Modelowanie CLV przy użyciu łańcucha Markowa – wykorzystanie danych panelowych

***

Modeling CLV by means of Markov chain from panel data

Abstract
The paper presents a method of calculating customer lifetime value and finding optimal remarketing strategy basing on Markov model with short-term memory of client’s activity. Furthermore, sensitivity analysis of optimal strategy is conducted for two cases of retention rate functional form defining transition probabilities.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 27

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo