Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Adam Krzyżanowski

Wykorzystanie technologii informatycznych w dostępie do informacji publicznej na przykładzie urzędów wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia

***

Use of information technology in accessing public information on the example of offices belonging to the Public Employment Service

Abstract
The leitmotiv of this article is to analyze the impact of extensive information systems on the functioning of public administration with particular emphasis on access to public information on the example of the organizational units of the Public Employment Service.
The author begins his discussion witch presenting the definition of public information, then moving on to analysis of legal acts regulating access to it and showing the realization of the right to possess to public information, in order to provide new channels of access to public information using modern information technology operating in the labour market area.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo