Komitet Redakcyjny

Joanna Plebaniak (Redaktor Naczelny)
Elżbieta Adamowicz
Beata Czarnacka-Chrobot
Marek Góra
Jakub Growiec
Andrzej Kobyliński
Irena E. Kotowska
Maria Podgórska
Honorata Sosnowska

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671