Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bohdan Jung

Debata wokół pojęcia sharing economy i jego miejsca w gospodarce cyfrowej

***

The Debate over the Concept of Sharing Economy and Its Role in the Digital Economy

Abstract
This article seeks to explore the inadequacy of the Polish term coined to describe the sharing economy. This sharing economy is seen as one of the attributes of digital economy and its relationship to the economy of access, the gift economy, the economy of trust and reputation and to wikinomics.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 44

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671