Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jacek Małyszko, Witold Abramowicz, Tomasz Wagner

System wyszukiwania aktów prawnych LSIP

***

Legal Information Retrieval System, LSIP

Abstract
This article describes a legal information retrieval system developed for the needs of the Marshal Office of the Wielkopolska Voivodship. The architecture of the system is described and its evaluation is presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671