Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa Wędrowska, Karolina Wojciechowska

Zróżnicowanie tworzenia struktury produktu krajowego brutto w Polsce w latach 2000–2013

***

The diversity of creating the structure of gross domestic product (GDP) in Poland in 2000–2013

Abstract
The article presents the results of an analysis concerning the changes in creating the structure of gross domestic product in various provinces (województwa) and NUTS 3 subregions in the years 2000–2013. The results of the analysis revealed an increasing dispersion of GDP in the analysed period.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671