Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Kobylińska

Ocena zróżnicowania dostępu do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2014 r.

***

Assessment of diversification of Internet access in European Union states in 2014

Abstract
A relevant marker of the development level in an information society is broadband Internet access and its use in households and companies. This paper groups the European Union countries according to broadband Internet access and its use in communication with public authorities in 2014. Apart from descriptive statistical methods, the method of k-means was applied in the study.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671