Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Przemysław Polak, Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Wykorzystanie metody QFD w procesie określenia wymagań użytkowników portali regionalnych systemów innowacji

***

Application of QFD in the process of determining user requirements of regional innovation system portals

Abstract
The article discusses the approach to design of information portals for Regional Innovation Systems based on the use of Quality Function Deployment (QFD). The QFD method is used to reflect the needs of a market for a specific product. In this case, information portals are a product that enables the performance of tasks imposed on local governments. The market includes present and potential users of the portals. On the basis of preliminary studies, functions required by users were defined. It is the first and the most important element of information portal design using QFD method.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671