Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Jeruzalski, Marek Pęczkowski

Komunikacja elektroniczna między państwem a społeczeństwem. Korespondencja w administracji samorządowej powiatów i gmin

***

Electronic communication between the public authorities and society

Abstract
There are two methods of communication between individuals and public authorities: traditional and electronic mail. The traditional forms are still the dominant model of communication, however the number of people using online services to contact the public authorities increases every year. The article presents trends in the communication with public offices. It discusses the approach used to determine the scale of this phenomenon in the context of the population of particular regions of Poland. The analysis covered both electronic mail sent by citizens and the outbound correspondence from public offices. Comparative analysis covers the county and the municipal level in Poland.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671