Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bohdan Jung

Destruktywny wpływ informatyków na rynek pracy z perspektywy nowych zjawisk na rynku pracy zawodów kreatywnych

***

The detrimental influence of IT professionals on the labour market in the context of new phenomena on the creative labour market

Abstract
This article, based on literature review, tries to explore the growing probability that the perception of IT jobs on the OECD labour market will drastically change. Winners of the past decade, IT professionals and their task-oriented job contracts will now be increasingly blamed for the collapse of the old, secure jobs with a monthly paycheck.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671