Zeszyt 39/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jerzy Marzec, Stanisław Czyż, Piotr Styrkowiec

Model probitowy dla danych grupowych w analizie skuteczności rzutu do kosza

Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano zastosowanie modelu probitowego do opisu skuteczności rzutu do kosza. Na podstawie danych z powtarzalnego eksperymentu zweryfikowano wiele hipotez badawczych. Celem badania było określenie m.in. tego, czy uzyskanie wysoce wyspecjalizowanych umiejętności (especial skills) zależy od cech zawodnika (wieku, okresu treningu, skuteczność jego rzutów itp.). Zweryfikowano także hipotezę dotyczącą tego, że wskazówki wizualne (visual cues) mają wpływ na zdiagnozowanie especial skills. Badania pokazały, że okres treningu, osiągnięcia i skuteczność w meczach ligowych mają silny wpływ na prawdopodobieństwo trafienia do kosza. Dane potwierdziły także nieliniowy i jednocześnie negatywny związek między odległością, z której wykonano rzut, a skutecznością rzutu. Używanie okularów, które zakłócają korzystanie z visual cues, istotnie zmniejsza skuteczność rzutów z każdej pozycji. Badania nie potwierdziły, że wykonanie rzutu z linii rzutów wolnych (4,57 m) istotnie zwiększa szanse trafienia w stosunku do rzutów wykonanych z innych pozycji. W konsekwencji hipoteza o występowaniu especial skills nie została potwierdzona.

***

Grouped probit regression analysis for shooting effectiveness in basketball

Abstract
In our paper we focused on probit modeling to describe shot effectiveness in basketball free throw. A few hypothesis were verified in repeated experiment. We aimed to determine whether especial skills emerges as a result of other predictors such as age, years of experience, efficiency in shot performance, etc. We also tested a hypothesis regarding visual dependency in especial skills effect. We noticed that some predictors, such as years of training, efficiency in real games, league achievements have strong influence on probability of shot success. Our data confirmed that there is non-linear and negative relationship between shooting distance and shot effectiveness. Blurred vision condition substantially deteriorated shot effectiveness from all shooting distances. However, the shot efficacy at 4,57 m distance was not significantly higher that from any other distances and therefore the hypothesis about context dependency was not confirmed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671