Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Systemy informatyczne przeznaczone do rozproszonych urzędów administracji publicznej

***

Information systems for distributed public administration offices

Abstract
Public administration offices are usually distributed in accordance with the territorial division of the country. The article discusses the issues of information systems designed for multidivisional and distributed public administration offices. Typical differences between enterprises and public administration offices were identified. The author describes a model and a data structure specific to the distributed offices. The models take into account both the point of view of transaction processing information systems and the viewpoint of analytical software and data warehouses in public administration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671