Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Sobczak

Metodyczne aspekty opracowywania architektury korporacyjnej państwa

***

Methodical aspects of development of the National Enterprise Architecture

Abstract
This paper presents an original concept of development of the National Enterprise Architecture. Then it goes on to demonstrate how the National Enterprise Architecture can be used to reduce risk factors associated with the implementation of Program Operacyjny Polska Cyfrowa [EN: Digital Poland. Operational Programme]. The article closes with an indication as to the development of future research.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671