Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Bijak, Piotr Dziel, Stanisław Garstka, Krzysztof Hrycko

Metody i modele statystyczne w wykrywaniu nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych

Streszczenie
W pracy opisano system stworzony na potrzeby kontroli przeprowadzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Szczególną uwagę poświęcono zastosowanym algorytmom typowania nieubezpieczonych oraz wykorzystaniu statystycznych systemów uczących się pod nadzorem w procesie wyznaczania najbardziej prawdopodobnych przypadków braku ubezpieczenia. Publikacja zawiera również informacje na temat efektywności rozwiązania oraz jego porównanie z innymi wypracowanymi przez ustawodawcę sposobami kontroli spełnienia opisywanego obowiązku ubezpieczenia.

***

Methods and statistical models used to identify uninsured car owners

Abstract
The paper presents the approach used by the Polish Insurance Guarantee Fund to tackle the phenomenon of uninsured car owners. The process covers different areas concerning:
1. algorithms which identify discontinuity in MTPL coverage,
2. the usage of statistical modelling called supervised learning, including such models as: generalised linear models, decision trees and neural networks,
3. the cooperation with insurers to identify the uninsured.
The paper presents the results obtained in exemplary statistical models, as well as the achieved accuracy of prediction. The publication presents further evolution of the developed system.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671