Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Leszek Ziora

Zastosowanie systemów i narzędzi Business Intelligence w służbie zdrowia. Przegląd wybranych studiów przypadku

***

The application of Business Intelligence systems in healthcare. Review of selected case studies

Abstract
The aim of the article is to present different aspects of Business Intelligence systems application in the healthcare sector. Basic components of BI systems are presented along with the benefits of their application in healthcare and with examples of BI solutions applied in the mentioned sector; selected foreign case studies are also been analysed.

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671