Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski

Modele i metody planowania wybranych działań powiatowej inspekcji sanitarnej

***

Models and methods of planning selected activities of poviat sanitary inspection

Abstract
This paper presents business processes in which activities of sanitary inspectors are described. The work of sanitary inspectors is related to foodborne epidemics and it involves setting a schedule of sanitary inspectors’ activities. The paper also shows how to achieve task scheduling. Two problems of sanitary inspectors’ activities scheduling are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671