Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agata Chodowska, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski

Modele biznesowe funkcjonowania służb sanitarnych

***

Business models in sanitary inspection services

Abstract
This paper describes how to construct business models of sanitary inspection’s activities during foodborne epidemics. It also demonstrates how one can investigate the dynamic properties of the obtained business processes. This can be done both for individual processes and a full set (Workflow model).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671