Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dorota Jelonek, Andrzej Chluski

Ocena dojrzałości technologii informacyjnych w polskich szpitalach

***

Maturity assessment of information technology in Polish hospitals

Abstract
The article presents the results of research on the level of maturity of information technology in Polish hospitals. The research presented in the article concerns the managers’ perceptions of the level of maturity of the hospitals’ IT, depending on the size of the hospital. The surveyed hospitals were categorised based on the founding subject in to city, county, region and other hospitals (departmental, clinics, university hospitals).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671