Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Grzegorz Głód

Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego - studium przypadku

***

Application of Business Intelligence in an emergency medical facility - a case study

Abstract
In the Polish health sector, more and more activities related to the implementation of integrated management systems take place. This article presents the application of Business Intelligence (BI) in a medical emergency facility, i.e. in the regional unit of emergency medical services in Katowice. The aim of the paper is to present the implementation of BI and an assessment of its functionality and usefulness in the management processes.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671