Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Chluski

Technologie mobilne w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

***

Mobile technologies in the management of healthcare institutions

Abstract
The paper presents the possibilities of using mobile technologies in healthcare institutions. A method for the selection of mobile technology for the needs and requirements of healthcare institutions is proposed. Some selected examples of practical applications of mobile technology in the Polish and foreign hospitals are described as well.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671