Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Iwona Zdonek, Anna Sołtysik‐Piorunkiewicz

Zasięg cyfryzacji zasobów informacyjnych w procesie postępowania podatkowego na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

***

The scope of digitisation of information resources in tax proceedings in the context of development of information society in Poland

Abstract
The article concerns research results in two areas. On one hand, it shows an overview of digital tools and resources used in tax proceedings. This overview is the result of interviews with employees of a tax office. On the other hand, it indicates the gaps in the field of digitisation of information resources in tax proceeding.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671