Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jarosław Wilk

Wykorzystanie teorii krat w modelowaniu procesów zarządzania bezpieczeństwem w platformach usług elektronicznych administracji publicznej

***

The use of lattice theory in the modelling of safety management processes in public administration electronic services platforms

Abstract
This article discusses the role of integration platforms in public administration. Particular attention was given to security, which is a basic requirement of integration platforms. Furthermore, a review of lattice models used to control security was presented. A new model of safety management for electronic services integration platform (based on the lattice theory) was introduced.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671