Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Wykorzystanie koncepcji big data w administracji publicznej

***

Big data in public administration

Abstract
The article presents the concept of big data and differences between business intelligence and big data. The problem of using big data in public administration is discussed. The paper contains some proposals of big data applications in the public sector, i.e. in government agencies and public services.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671