Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Cezary Stępniak

Koncepcja zastosowania technologii informacji przestrzennej w zarządzaniu zasobowym w administracji samorządowej

***

The concept of spatial information technology application in resource­ based management in local administration

Abstract
Local governments need new tools and technology to carry out their work. The competition between administrative units, economic uncertainty or limited resources affect the search for new management solutions. Resource-based management is one of the modern solutions. The paper shows the concept of using modern spatial information technology for application of resource­ based management in local administration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671