Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Adam Krzyżanowski

Analiza sprawności organizacyjnej powiatowych urzędów pracy po wdrożeniu nowego systemu informatycznego

***

Analysis of the organisational efficiency of Poviat Employment Offices after the implementation of a new IT system

Abstract
The main purpose of this article is to present the results of research that was conducted in Poviat Employment Offices in Poland between December 2009 and June 2010, just before the implementation of the Syriusz information system, and after the implementation of the system in the offices surveyed from February to June 2012. A comparison of the results of studies made it possible to answer the question concerning the impact of the application of the Syriusz system on the functioning and efficiency of employment offices in Poland.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671