Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Kamiński

Platformy integracyjne w administracji publicznej na przykładzie ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego

***

Integration platforms in public administration. Case study of the Polish national emergency information system

Abstract
In this study, I would like to present a concept of the integration platform as a medium for data and documents interchange between huge, heterogenic systems which are used in the process of national infrastructure development. The reciprocity problem of public administration systems will be described in the case study of the development, implementation and integration of different public emergency systems.

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671