Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Fliegner

Odkrywanie procesów jako składowa dojrzałości procesowej urzędów administracji samorządowej

***

Process mining as a component of process maturity model

Abstract
Since the BPMM model aspires to become an integrated and holistic business solutions (environment), the purpose of the article is to place the concept of process mining within this environment.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671