Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jacek Cypryjański, Artur Klepacki

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miejskich województwa zachodniopomorskiego

***

Usage of cloud computing in public administration. The example of municipal councils of the Zachodniopomorskie province

Abstract
This paper presents the results of a survey conducted in 11 municipal councils in the Zachodniopomorskie province. The survey was addressed to the governing bodies responsible for IT infrastructure of the councils. It included such issues as the extent and the benefits of cloud computing usage, relevance of cloud barriers and actions taken to overcome them.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671