Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Bobkowska

Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla podmiotów administracji publicznej

***

Issues in interdisciplinary approach to system development in public administration

Abstract
This paper presents an interdisciplinary approach to analysis of issues related to system development in public administration. It covers an identification of relevant disciplines and their perspectives, an analysis of issues for all relevant disciplines, an integration of viewpoints and validation of the method and the solution. It is argued that the interdisciplinary approach can help to solve some of the problems described in State 2.0 report.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671