Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Mikołaj Jasiński

Warunki stabilności porozumień, czyli od czego zależą przepływy graczy między koalicjami

Streszczenie
W artykule przedstawiam jedno z zastosowań modeli teoriogrowych do opisu i wyjaśnienia warunków stabilności tworzonych koalicji. Prezentowane podejście bazuje na analizie indeksów siły. Ich badanie pozwala na określanie subaddytywności bądź superaddytywności koalicji. Przedstawiam również zastosowanie modelu gier oceanicznych do badania stabilności porozumień w zgromadzeniach z dużą liczbą graczy. Prezentację ilustruję wynikami badania procesów decyzyjnych w Sejmie RP oraz w zgromadzeniu delegatów podczas prawyborów w Partii Demokratycznej w USA przed wyborami prezydenckimi w roku 2008. Uzyskane wyniki pozwalają na zgodne z intuicjami interpretacje dobrze wyjaśniające obserwowane zjawiska w zgromadzeniach decyzyjnych.

***

The Terms of Cooperation’s Stability. What is the Reason of Flow Between Coalitions?

Abstract
The following article presents an application of game-theoretical models, meant to describe and explain the conditions of stability of coalitions created within decision-making bodies. The basis of the presented approach is the concept of power indices, as well as subadditivity and superadditivity of coalitions. The article also illustrates how to apply the model of oceanic games for analyzing assemblies consisting of many participants. These studies are exemplified by the results of research on the decision-making processes in the Sejm (the lower house of the Polish parliament) and among delegates of the 2008 U.S. presidential nominations of the Democratic Party, which lead to clear, intuitive interpretations, useful for explanations of processes occurring within the decision-making bodies.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671