Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Honorata Sosnowska

Regulamin obrad Jury Konkursu Chopinowskiego jako przykład niestandardowej metody głosowania

Streszczenie
W teorii gier zwykle zajmuje się standardowymi metodami głosowania, takimi jak głosowanie większością czy głosowanie aprobujące. W praktyce pewne nie standardowe, skomplikowane metody głosowania są używane. W tej pracy prezentujemy metodę głosowania jury Międzynarodowego konkursu im. Fryderyka Chopina. Jest ona bardzo skomplikowana i niejasna. Pokazujemy pewne nieoczekiwane rezultaty tak skomplikowanej metody.

***

The Rules for the Jury of the Fryderyk Chopin Piano Competition as a Non Standard Voting Rule

Abstract
Game theoreticians usually deal with some standard voting methods such as plurality voting or approval voting. In reality however, some non standard more complex voting methods are used. In this paper we shall present the voting method used by the jury of the International Fryderyk Chopin Piano Competition. The voting method is very complicated and unclear. We present some unexpected effects of such a complicated voting rule.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671