Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Robert Waszkowski

Zastosowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi do automatyzacji procedur postępowania i wsparcia decyzji w trakcie epidemii związanej z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową

***

The concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases

Abstract
The paper presents the concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases. The automation of decision making procedures was presented based on business process management system Aurea BPM.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671