Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Iwona Zdonek

Strona internetowa jednostki administracji publicznej w ujęciu modelu hierarchii reakcji jej użytkowników

***

The website of public institution in concept of the hierarchy of the website user’s reaction

Abstract
The aim of the hereby article is to present the website of public institution in the concept of the hierarchy of the website user’s reaction. There are three levels of communication in the model of the hierarchy of the website user’s reaction, i.e. cognitive, emotional and behavioral. The article presents each levels of communication. It describes communication’s aims of those levels and elements of website to reach founded scopes.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671