Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kesra Nermend, Mariusz Borawski

System informowania niewidomych znajdujących się w jednostkach samorządu terytorialnego

***

Information system for the blind people located in the local government administration

Abstract
This paper presents the concept of an information system for blind people in local government buildings. Information provided should be relevant to the blind people, and therefore should be not only the official information about the government documents, but also the information about the building objects. Such a system would increase the independence of people who are blind to doing official matters.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671