Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Bartuś

Zastosowanie inteligentnych agentów w administracji publicznej

***

Intelligent agents in public administration

Abstract
The aim of this paper is to present the applicability of intelligent agents to use in public administration. In the article special attention is paid to one of the types of intelligent agents systems, namely, the virtual assistants. There is a general description of the functionality of some virtual assistants and their advantages and disadvantages. The obtained results may be helpful in deciding on implementing such systems on a website and choosing a particular solution.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671