Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Rószkiewicz

Modelowanie zależności zarządzania wiedzą względem zorientowania na wiedzę kadry kierowniczej przedsiębiorstw w procedurze clusterwise regression

Streszczenie
Istnieje zróżnicowanie poglądów na temat relacji między orientacją na wiedzę kadry kierowniczej i zorientowaniem na wiedzę zarządzanych przez nią przedsiębiorstw. W artykule prezentuje się pogląd, że zależność ta jest zróżnicowana w zbiorowości przedsiębiorstw. Podstawą analizy był model konceptualny, zaproponowany przez Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewską (2009). W identyfikacji heterogeniczności relacji między analizowanymi zmiennymi wykorzystano procedurę klasyfikacyjną uwzględniającą zmienność współczynników regresji w podgrupach badanej zbiorowości. Podstawą były wyniki badania empirycznego na losowej próbnie 852 średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce w 2005 r.

***Abstract
There exist different views and opinion on the links between knowledge orientation of management and knowledge orientation of the company. This paper suggests that the impact of management knowledge orientation on company knowledge orientation varies across companies. The proposed method of measurement of this relation was based on the concept of a company’s knowledge orientation by Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewska (2008). The method of clusterwise linear regression was applied to identify the heterogeneity in relation between this two variables. All the computations are based on the data from the randomly sample of 852 middle-sized companies in Poland in 2005.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671