Zeszyt 26/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Łukasz Goczek

Podejście wektorowo autoregresyjne na próbie przekrojowo-czasowej do szacowania skutków niestabilności polityki fiskalnej

***

On the cross-sectional time-series based vector autoregression used for the estimation of fiscal policy nonstability consequences

Abstract
This article aims to quantitatively asses the impact of fiscal policy volatility on macroeconomic output. The empirical study was performed using panel vector autoregressive approach on a sample of countries. It is an innovative attempt to estimate the impact of volatility of fiscal policy, since the research on this subject to date is restricted to the dynamic panel estimation methods.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 26

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671