Zeszyt 26/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Barbara Dańska-Borsiak

Konwergencja wojewódzkich wartości TFP. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych

***

The convergence of TFP values between Polish voivodeships. An application of panel data unit-root tests

Abstract
The paper presents the results of the analysis of the total factor productivity (TFP) convergence between Polish voivodeships in the years 1995-2009. The inference was based on panel unit root tests. Because the TFP is an unobservable variable, the first step was to estimate its values on the grounds of the Solow model. For the lack of convergence between all the voivodeships, the hypothesis of the club convergence was also verified.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 26

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671