Zeszyt 26/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Emilia Modranka

Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji typu β z uwzględnieniem zależności przestrzennych

***

The application of panel models in the analysis of a conditional β-convergence including spatial dependence

Abstract
Economic convergence regions of the EU is one of the main objectives of cohesion policy. The basis of the hypothesis of the existence of economic convergence is a neoclassical Solow model. This article aims to present and compare the results of studies on economic conditional convergence of EU regions with the use of panel models and taking into account the spatial relationships.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 26

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671