Zeszyt 26/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kamil Makieła

Dekompozycja strukturalna wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem bayesowskich modeli granicznych na przykładzie krajów UE15

***

Structural Decomposition of Economic Growth in the EU15 using Bayesian Stochastic Frontier Analysis

Abstract
This paper investigates changes in productivity among the EU15 countries over the last decade. Bayesian Stochastic Frontier models along with structural decomposition of output growth are used to derive the components of output growth. In doing so we explore what impact capital accumulation, labor change, technical progress and technical efficiency change have had on economic growth in those countries. Moreover, estimates of the growth components are conditioned upon model parametrization and the underlying assumptions. Thus, we consider a number of competing specifications and propose Bayes factor as a criterion to choose the best model given the data.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 26

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671