Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kesra Nermend, Mariusz Borawski

Zastosowanie technologii MEMS w telemedycynie do monitorowania czynności życiowych

***

Application of MEMS technology in telemedicine for monitoring vital functions

Abstract
The article presents the possibility of MEMS technology use in telemedicine for monitoring of vital functions. In the article there are also described example solutions in which the micro sensors where placed on the clothes of monitored persons. Moreover there are shown research projects, which goal was remote monitoring of vital functions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671