Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Łatuszyńska

Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiązywania problemów opieki zdrowotnej

***

System Dynamics Method in Health Care Problems Solving Support

Abstract
The article discusses the applicability of System Dynamics method for supporting the process of making decisions in health care. There is the theoretical background of the method introduced and the review of applications made. In addition, the main directions of System Dynamics use in the analyzed area are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671